slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

Hình san ủi mặt bằng từ ngày 7/4 đến 14/4

Công ty Hamann Construction Inc đang tiến hành san ủi phần đất sườn đồi, nơi sẽ xây dựng Chánh điện, Thiền đường, và Tăng đường.  Vùng đất quá cứng và nhiều tảng đá lớn cần phải đào lên và dời chuyển đi nơi khác.


 

 


 

 

Hình san ủi mặt bằng từ ngày 1/4 đến 6/4

 


 


 


 


 

Hình ảnh san ủi mặt bằng xây dựng Thiền Viện TL Đại Đăng

Xin giới thiệu vài hình ảnh Công ty Hamann Construction Inc. đang tiến hành giai đoạn thứ nhất san ủi mặt bằng, những khoảng đất thật cứng ngoài dự tính của họ.  Đây là phần đất cho bãi đậu xe và đường lên Chánh điện, Thiền đường, và Tăng đường.


 


 

Báo cáo về việc xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

Thông Báo Các Khóa Tu và Ngày Lễ Năm 2015

Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại xin trân trọng thông báo các khóa tu và ngày lễ năm 2015 như sau:

1/-THÁNG HAI VÀ BA:

+Khóa tu mùa xuân 3 ngày: từ 27+ 28 / 02 / 2015 đến ngày 01/03/2015 tại Thiền đường Thuận Pháp thành phố Houston TX.

2/-THÁNG TƯ:

+Khóa tu mùa xuân 3 ngày: 03+04+05/ 04 / 2015 tại chùa Tích Lan thành phố Toronto Canada. 

3/-THÁNG NĂM :

Báo Cáo về việc xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

Báo cáo về việc xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

Lễ Hưng Công xây Dựng Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng

https://www.youtube.com/watch?v=DUS-GOsjAdc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=quYeVxeS9CE&feature=youtu.be
Qúy Phật Tử phát tâm cúng dường xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng xin gửi về 6326 Camino Del Rey, Bonsall, CA 92003 Tel:(760) 945-5588 (760) 207- 0474 Thượng Tọa Tuệ Giác & Thầy Thông Giải. check xin đề: Vietnamese Buddhist Meditation Congregation.

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY CẤT ĐỢT 2

THIỀN VIỆN ĐẠI ĐĂNG
DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY CẤT ĐỢT 2
CẬP NHẬT NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM 2015
 
Sư Cô Chơn Ngộ Tâm  $8,000
Sư Cô Chơn Tâm  $5,000
Sư Cô Hiền Thường  $5,000
Sư Cô Hiền Ngộ, Canada  $5,000
Sư Cô Huệ Ánh  $5,000
Sư Cô Huệ Chơn  $5,000
Sư Cô Huệ Trưởng & Hiền Nhân  $5,000
Sư Cô Thiền Phúc & Chánh Quang Tín   $5,000
Sư Cô Thiền Tâm  $5,000
Sư Cô Thiền Tuệ & Chơn Tâm Viên  $10,000

Talkshow Gây Quỹ Xây Cất

Đại Lễ Phật Đản PL 2558 tại TV Đại Đăng đoạn 1/2 http://youtu.be/IHEZy7R8FbQ

Pages

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer