Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

NHÌN RÕ LẼ THẬT

TS Thích Thanh Từ

Những điều tôi nói đây nhằm nhắc nhở cho cả Tăng Ni và Phật tử. Nếu chúng ta thức tỉnh được điều đó thì chuyện thoát ly sanh tử không khó. Nếu chúng ta mê hoài thì không biết chừng nào ra khỏi biển sanh tử. Cho nên chủ yếu Phật dạy lý vô ngã là như vậy. Thấy rõ thân này không phải thật ngã thì tự nhiên thoát ly sanh tử. Nếu thấy là thật ngã thì ngàn đời không bao giờ ra khỏi sanh tử, dù tu hạnh gì cũng thế. Đó là một lẽ thật.[...]

Thể loại: 

RẰM THÁNG GIÊNG - TẾT NGUYÊN TIÊU

Rằm Tháng Giêng hay Tết Nguyên Tiêu chỉ là một tập tục truyền thống của dân tộc địa phương, không có trong Kinh Phật. Việc cầu nguyện cho thế giới hòa bình là việc đáng khen nhưng cúng sao giải hạn thì không phù hợp với lý Nhân Quả trong Kinh Phật.[...]

Thể loại: 

XUÂN THA HƯƠNG

Bếp lửa nhà ai đã rực hồng?

Bánh chưng ngày Tết vẫn chờ mong,

Tha phương ước nguyện ngày đoàn tụ,

Thắp nén hương trầm nhớ cha ông. (Đức Trung)

Thể loại: 

HIỂU VỀ HẠNH TINH TẤN (Song Ngữ)

Lời Phật dạy trong kinh Bồ Tát Bổn Hạnh: “Tánh biếng nhác đem lại hậu quả vô cùng tai hại. Nếu người ở đời mà biếng nhác thì cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tài sản nghiệp nhà không phát triển. Nếu hàng xuất gia mà biếng nhác thì không thể vượt ra khỏi bể khổ sanh tử. Do đó biết rằng tất cả kết quả tốt đẹp đều phát sanh từ hạnh tinh tấn.”[...]

Thể loại: 

LỄ CHÚC TẾT HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

Sáng ngày mùng 1 tết Đinh Dậu (nhằm ngày 28/01/2017), Chư tôn đức Tăng, Ni đại diện lãnh đạo các Thiền viện đã vân tập về Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu trang nghiêm tổ chức lễ chúc thọ Hòa thượng Ân Sư thượng Thanh hạ Từ. Buồi lễ diển ra đơn sơ nhưng thấm tình đạo vị, dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng trụ trì Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu, lần lượt lãnh đạo các Thiền viện thành kính đảnh lễ và dâng lời chúc thọ lên Hòa thượng Ân Sư.[...]

Thể loại: 

LỢI ÍCH CỦA VIỆC THỌ GIỚI VÀ GIỮ GIỚI

Thiền sư Hư Vân khai thị:

“Dụng công tu hành trước nhất phải trì giới. Giới là cội gốc của quả Vô thượng Bồ đề, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, nếu không trì giới mà tu hành thì không thể được”.[...]

Thể loại: 

THƠ CHÂN HẠNH

"...Đồi vắng vẻ khô cằn, nay sống lại

Chuyển mình nghe tiếng kinh kệ ngày đêm

Lớp y vàng rạng rỡ nét uy nghiêm

Mây ngũ sắc cung nghinh thềm Tỉnh Giác..."

Thể loại: 

TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN - ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NHẤT

Trong công phu tu hành nếu chúng ta cố gắng, phấn đấu kiên nhẫn yên sống thì niềm vui sẽ đến. Từ niềm vui đó nỗ lực công phu đến một giai đoạn chúng ta vượt qua khó khăn gọi là tiệm ly. Tiệm là lần lần, ly là lìa thoát, lần lần sẽ được lìa thoát. Một lần chúng ta làm chủ được thì lần sau sẽ có năng lực làm chủ tiếp tục.[...]

Thể loại: 

Pages