Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

KHÓA TU 6 NGÀY TẠI TVTL ĐẠI ĐĂNG: 18/12/2016 - 23/12/2016

THÔNG BÁO

 TVTL ĐẠI ĐĂNG xin trân trọng thông báo KHÓA TU MÙA ĐÔNG 6 ngày

từ 18/12/2016 đến 23/12/2016 tại TVTL Đại Đăng

Trong Kinh Pháp Cú, Phẩm Ngu, Đức Thế Tôn dạy "Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, dòng luân hồi sẽ tiếp nối mãi với kẻ ngu si không minh đạt Chánh Pháp."  Hãy thức tỉnh!  Đừng chờ đợi đến kỳ sau, năm sau, biết có còn thức giấc đón bình minh.[...]

Thể loại: 

THIỀN SƯ VĨNH GIA HUYỀN GIÁC

Người xưa đi hỏi đạo có những cái đặc biệt, vì gấp giải quyết sanh tử, nên không theo nghi thức. Đến khi giải quyết xong, mới đầy đủ oai nghi, lễ bái rồi cáo từ ra về. Tổ bảo: “như thế, như thế” là đã ấn chứng rồi, ngài Huyền Giác xin ra về. Tổ thấy Ngài ra về mau quá sợ không thấu đáo, nên bảo: “Sao trở về mau vậy?” Ngài liền bẻ: “Thể vốn tự không động, há có mau chậm.”[...]

Thể loại: 

TRÍ THÔNG

Khi ngộ rồi thấy ba thân nguyên là thể của ta, tứ trí vốn là tâm sáng của ta, thân và trí dung nhau không có ngại. Nếu nhận được ba thân tứ trí rồi thì ứng vật tùy hình tha hồ không vướng mắc.[...]

Thể loại: 

THIỀN MÔN KHẨU QUYẾT

Đại Sư Trí Giả

Thân an ý chánh tựa hồ dầu trong đèn sáng, thế nên người muốn thủ ý trước phải an thân. An thân là giữ yên thân phong, không cho các phong sự chống nghịch nhau[...]

Thể loại: 

BỐN LOẠI THỨC ĂN

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Trong Kinh Tử Nhục, Tử Nhục là thịt của đứa con, có bốn ví dụ nghe rất ghê sợ, có tác dụng răn bảo chúng ta phải tỉnh táo giữ gìn chánh kiến.[...]

Thể loại: 

TÁNH KHÔNG

Thiền Sư Thích Thanh Từ

Tánh Không là thể tánh của tất cả các pháp. Thể tánh của tất cả các pháp là không, do duyên hợp nên sanh ra muôn pháp. Vì vậy nói Tánh Không duyên khởi.[...]

Thể loại: 

PHÓNG TÚNG

Nếu không lo tu tập, không siêng năng cần mẫn, ăn rồi cứ rong chơi, bàn luận thế sự, chẳng những không lợi ích gì cho hiện tại mà chốn tam đồ chắc cũng không tránh khỏi.[...]

Thể loại: 

TẢN MẠN: QUỐC GIA SAY XỈN...

Bạn nghĩ sao khi Phật chế năm giới cho người Phật tử?  Phải chăng nếu một người giữ năm giới thì nhân cách vẹn toàn..."Chân, Thiện, Mỹ"...

...Thật đáng buồn..Việt Nam ngày nay...và tương lai...sẽ ra sao?[...]

Pages