Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

THƯ KÊU GỌI CỨU TRỢ BÃO LỤT MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Chúng tôi xin trân trọng tha thiết kêu gọi tất cả mọi người hãy mở rộng lòng thương nghĩ đến những con người bất hạnh đang đói cơm, thiếu áo, rách lạnh, lầm than. Thể hiện tinh thần từ bi, bác ái “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no.”[...]

Thể loại: 

THIỀN MÔN KHẨU QUYẾT

Đại Sư Trí Giả

Thân an ý chánh tựa hồ dầu trong đèn sáng, thế nên người muốn thủ ý trước phải an thân. An thân là giữ yên thân phong, không cho các phong sự chống nghịch nhau[...]

Thể loại: 

BỐN LOẠI THỨC ĂN

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Trong Kinh Tử Nhục, Tử Nhục là thịt của đứa con, có bốn ví dụ nghe rất ghê sợ, có tác dụng răn bảo chúng ta phải tỉnh táo giữ gìn chánh kiến.[...]

Thể loại: 

TÁNH KHÔNG

Thiền Sư Thích Thanh Từ

Tánh Không là thể tánh của tất cả các pháp. Thể tánh của tất cả các pháp là không, do duyên hợp nên sanh ra muôn pháp. Vì vậy nói Tánh Không duyên khởi.[...]

Thể loại: 

PHÓNG TÚNG

Nếu không lo tu tập, không siêng năng cần mẫn, ăn rồi cứ rong chơi, bàn luận thế sự, chẳng những không lợi ích gì cho hiện tại mà chốn tam đồ chắc cũng không tránh khỏi.[...]

Thể loại: 

TẢN MẠN: QUỐC GIA SAY XỈN...

Bạn nghĩ sao khi Phật chế năm giới cho người Phật tử?  Phải chăng nếu một người giữ năm giới thì nhân cách vẹn toàn..."Chân, Thiện, Mỹ"...

...Thật đáng buồn..Việt Nam ngày nay...và tương lai...sẽ ra sao?[...]

Pages