Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thời Khóa Sinh Hoạt

THỜI KHÓA TU HỌC CỦA CHƯ TĂNG

3:45am Thức chúng
4:00am – 6:00am Tọa thiền
6:40 am Tiểu thực
8:00am -11:00 am Lao tác
11:40am Thọ trai
1:00pm-2:00pm Chỉ tịnh
2:00pm Thức chúng
2:30pm-4:00pm Học Giáo Lý
5:00pm Tụng Bát Nhã - Sám hối
7:00pm- 8:30pm Tọa thiền
9:00pm- 10:00pm Tham Cứu Kinh Sách
10:00pm Chỉ tịnh

 

THỜI KHÓA TU HỌC CỦA PHẬT TỬ

Thứ Bảy Hàng Tuần

9:00am - 09:30am Tụng Bát Nhã - Sám hối
09:30am - 10:30am Tọa thiền
10:30am - 11:00am Thiền Hành
11:40am Thọ trai
1:00pm - 2:00pm Chỉ tịnh
2:15pm - 3:15pm Tọa Thiền
3:15pm - 3:45pm Thiền Hành
4:00pm Hoàn Mãn

 

THỜI KHÓA TU HỌC CỦA PHẬT TỬ

Chủ Nhật Hàng Tuần

09:00am - 09:30am Tụng Bát Nhã - Sám Hối -
09:30am - 10:30am Tọa Thiền
10:30am - 11:30am Pháp Thoại
11:40 am Thọ trai
12:30pm - 1:30pm Chỉ tịnh
1:30pm - 2:30pm Tọa Thiền hoặc Tham Vấn Đạo Lý (CN cuối tháng)
3:00pm Hoàn Mãn

Trong những ngày thường, Quí Phật Tử có thể đến Thiền Viện gặp Quí Thầy để Thưa Hỏi Đạo Lý tìm hiểu thêm về Phật Pháp .