Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Các Bài Pháp Hàng Tuần Của Đại Đăng

Số Thứ Tự Nghe Pháp
Hạnh Phúc T37 - Thích Thông Giải

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ HTML5

Điều Giác Ngộ Thứ III T36 - TT Thích Tuệ An
Ý Nghĩa Trượng Phu T35 - Thích Tỉnh Việt
Tam Pháp Ấn 2 T34 - Thích Tâm Chánh
Điều Giác Ngộ Thứ II T33 - TT Thích Tuệ An
Dừng Bước Phiêu Lưu T32 - Thích Tỉnh Việt
Tai Hại Của Sự Hiểu Lầm T31 - Thích Thông Giải
Lễ Vu Lan 2012 - T30
Tam Pháp Ấn 1 T29 - Thích Tâm Chánh
Quảng Bác Tiên Nhơn 4 T28 - Thích Tĩnh Khang
Kinh Kim Cang (Kỳ 49) T27 - Thích Tuệ Giác
Chân Dung Người Phật Tử T26 - Thích Thông Giải
Quên Mình Theo Vật Là Gì? T25 - Thích Thông Hiền
Đồng Sự Nhiếp T24 - Thích Tâm Chánh
Kinh Kim Cang (Kỳ 48) T23 - Thích Tuệ Giác
Nghe Pháp Có Lợi Ích Gì T22 - Thích Thông Giải
Điều Giác Ngộ Thứ I T21 - TT Thích Tuệ An
Lợi Hành Nhiếp T20 - Thích Tâm Chánh
Tự Do Bình Đẳng - T19 - Đạt Ma Phổ Đức
Mừng Lễ Phật Đản 2556 T18 - Thích Tuệ Giác
Thành Công & Thất Bại T17 - Thích Thông Giải
Ái Ngữ Nhiếp (tt) T16 - Thích Tâm Chánh
Kinh Bát Đại Nhân Giác 1 T15 - Thích Tuệ An
Quảng Bác Tiên Nhơn 3 T14 - Thích Tĩnh Khang
Làm Sao Biết Vọng Không Theo T13-Thích Thông Hiền
Kinh Kim Cang (Kỳ 47) T12 - Thích Tuệ Giác
Ý Chí T11 - Thích Thông Giải
Ái Ngữ Nhiếp T10 - Thích Tâm Chánh
Kinh Bát Đại Nhân Giác T9 - Thích Tuệ An
Quảng Bác Tiên Nhơn( ky2)T8 - Thích Tĩnh Khang
Tu Hành Đúng Chánh Pháp T7 - Thích Thông Giải
Kinh Kim Cang (Kỳ 46) T6 - Thích Tuệ Giác
Oan Ức Không Cần Bày Tỏ T5 - Thích Tuệ An
Bố Thí Nhiếp (tt) T4 - Thích Tâm Chánh
Pháp Thoại Đầu Năm T3 - Thích Tuệ Giác
Tình Thương - T2 - Thích Phổ Đức
Phật Thành Đạo T1 - Thích Thông Giải
Thể loại: