Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

KHÓA TU MÙA THU 7 NGÀY TẠI TVTL ĐẠI ĐĂNG: từ 13/11/2017 đến 19/11/2017

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ĐẠI ĐĂNG

 TRUC LAM DAI DANG MONASTERY

6326 CAMINO DEL REY, BONSALL, CA 92003

Tel ( 760) 945 5588

www.thienviendaidang.net

---------------- oOo ----------------

 TVTL ĐẠI ĐĂNG xin trân trọng thông báo KHÓA TU MÙA THU 7 ngày

từ 13/11/2017 đến 19/11/2017 tại TVTL Đại Đăng

Quý Tăng Ni và Phật tử không thể theo trọn khóa tu có thể sắp xếp theo thời gian phù hợp của Phật tử, cũng như sáng đi chiều về. Tuy nhiên phải tuân theo nội quy trong thời gian tu tập ở Thiền viện. Quý vị muốn tham dự khóa tu xin liên lạc với Ban Tổ Chức để sắp xếp chỗ nghỉ ngơi (Email: thichdangdaidung@yahoo.com - điện thoại 619-203-8278 để lại lời nhắn hay tin nhắn.)  Chương trình tu tập tùy hỷ đóng góp.

Ban Giáo thọ cho khóa tu:  HT Giác Thiên (Phước Tú/Đắc Huyền), HT Phước Tịnh, TT Trụ Trì Đại Đăng Thích Tuệ Giác, TT Thích Thông Giải, TT Thích Tuệ Minh, TT Thích Tỉnh Khang, TT Thích Tâm Chánh, TT Thích Phổ Đức, Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ, Ni Sư Thích Nữ Thuần Bạch, Ni Sư Thích Nữ Thuần Quán,và giáo thọ của Hội Thiền Tông Phật Giáo Việt Nam ở Hải Ngoại.

Nội quy và thời khóa tu học trong bảy ngày tại Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng.

Để đạt kết quả trong suốt thời gain tu học. Mỗi thiền sinh phải chánh niệm trong bốn oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm và giữ đúng quy định như sau: 

  1. Theo đúng thời khóa trong khóa tu.
  2.  Gìn giữ tám giới miên mật trong khóa tu.
  3.  Không nói chuyện riêng.
  4.  Ra vào thiền đường nhẹ nhàng tránh tiếng động người khác.
  5.  Không mang nước uống vào thiền đường.
  6.  Không xử dụng diện thoại, nghe nhạc và đọc sách.
  7.  Thiền sinh trong quá trình tu tập có nhu cầu gì xin liên hệ trực tiếp với ban tổ chức.

Thời Khóa Tu Học

4:30am

Thức chúng (1 hồi 3 tiếng kẻng)

5:00am - 6:00am

Tọa thiền ( 3 tiếng kẻng)

6:15am - 6:45am

Thiền hành - Tập thể dục

7:00am - 7:30am

Ăn sáng (3 tiếng kẻng)

7:30am - 8:30am

Tự do cá nhân

8:30am - 9:15am

Tụng kinh (3 tiếng kẻng)

9:30am - 10:30am

Tọa thiền (3 tiếng kẻng)

10:45am - 11:45am

Pháp thoại

12:00am - 12:45pm

Thọ trai ( 3 tiếng kẻng)

1:00pm - 2:00pm

Chỉ tịnh ( 1 hồi 3 tiếng kẻng)

2:15pm - 3:15pm

Tọa thiền (3 tiếng kẻng)

3:30pm - 4:30pm

4:30pm - 5:30pm

Pháp thoại ( 3 tiếng kẻng)

Tham vấn

5:30pm - 7:15pm

Dược thực & Tự do cá nhân( 3 tiếng kẻng)

7:30pm - 8:15pm

Sám hối   ( 3 tiếng kẻng)

8:30pm - 9:45pm

Tọa thiền - thiền hành (3 kẻng)

10:00pm

(1 hồi 3 tiếng kẻng)

Thể loại: