Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

HÌNH ẢNH THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU NĂM 1988

Cạo tóc giựt mình tuyết đầy dao,

Tuổi xuân nên biết chẳng tha nhau,

Vượt sanh thoát tử cần làm Phật,

Thôi chớ dần dà hẹn sáng sau.

(Thiền sư Chơn Tịnh)

Thể loại: