Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XÂY DỰNG THIỀN VIỆN NGÀY 16/04/2017

Đóng góp xây dựng xin ký check cho "THIEN VIEN DAI DANG", phần Memo xin ghi "Cúng Dường Xây Dựng" và gửi về:

THIEN VIEN DAI DANG

6326 Camino Del Rey

Bonsall, CA 92003, USA

Tel (760) 945-5588

Thể loại: