Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 77 of /home7/thienvie/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

THƠ CHÂN HẠNH

"...Đồi vắng vẻ khô cằn, nay sống lại

Chuyển mình nghe tiếng kinh kệ ngày đêm

Lớp y vàng rạng rỡ nét uy nghiêm

Mây ngũ sắc cung nghinh thềm Tỉnh Giác..."

Thể loại: 

TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN - ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NHẤT

Trong công phu tu hành nếu chúng ta cố gắng, phấn đấu kiên nhẫn yên sống thì niềm vui sẽ đến. Từ niềm vui đó nỗ lực công phu đến một giai đoạn chúng ta vượt qua khó khăn gọi là tiệm ly. Tiệm là lần lần, ly là lìa thoát, lần lần sẽ được lìa thoát. Một lần chúng ta làm chủ được thì lần sau sẽ có năng lực làm chủ tiếp tục.[...]

Thể loại: 

NHẠC XUÂN - NHẠC SĨ TÂM ĐỨC

XUÂN VÃN (Trần Nhân Tông)

Thuở bé chưa từng rõ sắc không,
Xuân về hoa nở rộn trong lòng.
Chúa Xuân nay bị ta khám phá,
Chiếu trải, giường Thiền, ngắm cánh hồng.[...]

Thể loại: 

TẢN MẠN CUỐI NĂM

Có những lúc, mọi người nhắm mắt làm ngơ đối với hạnh phúc của chính bản thân mình, để rồi luôn để mắt đến hạnh phúc của những người khác. Thật ra, những gì mà bạn đang có chính là những điều mà người khác phải ngưỡng vọng.[...]

Thể loại: 

VÌ SAO NÊN TU THIỀN ĐỊNH

TS Thích Thanh Từ

Phật tử bây giờ có bệnh, mình tu thích hợp với pháp này liền chê pháp của người khác, khen pháp của mình. Do đó tâm lăng xăng càng tăng trưởng chớ không giảm. Như vậy đâu phải tu. Tu là để giảm suy nghĩ lăng xăng, rối bời, mà mình tu càng ngày càng tăng là không đúng rồi.[...]

Thể loại: 

LỜI KHUYÊN CHUẨN BỊ CHO PHÚT LÂM CHUNG

TS Ajahn Chah

Đức Phật nói rằng giàu hay nghèo, già hay trẻ, con người hay động vật, loài hữu tình hay vô tình trong thế giới này; tất cả mọi thứ đều thay đổi và vô thường. Đây là một thực tế của cuộc sống mà chúng ta phải chấp nhận.[...]

Thể loại: 

THIỀN SƯ VĨNH GIA HUYỀN GIÁC

Người xưa đi hỏi đạo có những cái đặc biệt, vì gấp giải quyết sanh tử, nên không theo nghi thức. Đến khi giải quyết xong, mới đầy đủ oai nghi, lễ bái rồi cáo từ ra về. Tổ bảo: “như thế, như thế” là đã ấn chứng rồi, ngài Huyền Giác xin ra về. Tổ thấy Ngài ra về mau quá sợ không thấu đáo, nên bảo: “Sao trở về mau vậy?” Ngài liền bẻ: “Thể vốn tự không động, há có mau chậm.”[...]

Thể loại: 

TRÍ THÔNG

Khi ngộ rồi thấy ba thân nguyên là thể của ta, tứ trí vốn là tâm sáng của ta, thân và trí dung nhau không có ngại. Nếu nhận được ba thân tứ trí rồi thì ứng vật tùy hình tha hồ không vướng mắc.[...]

Thể loại: 

Pages